Protecţia datelor personale 2017-07-24T18:51:53+00:00

Informaţii privind protecţia datelor personale

S.C. PETER EXPRESS S.R.L., cu sediul în București, Bd. Magheru 32-36, Sector 1, este inregistrata la ANSPDCP, conform legii 677/2001 ca operator de date cu caracter personal.

Numar operator date cu caracter personal: 6243 / 2007.

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice S.C. PETER EXPRESS S.R.L., cu sediul în București, Bd. Magheru 32-36, Sector 1, cu agenție proprie în Bucuresti, reprezentată prin Dr. Petre BALAȘ – Director General, are obligația de a administra în conditii de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Scopul colectării datelor este: promovarea de servicii și produse adresate direct clienților persoane fizice și promovării ofertelor prin mijloace de marketing direct. Sunteți obligat(ă) să furnizați datele, acestea fiind necesare procesării solicitării dumneavoastră. Refuzul dvs. determină imposibilitatea concretizării serviciului solicitat.

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate numai următorilor destinatari: Administratia si Serviciul Marketing al S.C. PETER EXPRESS S.R.L.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați stergerea datelor(*). Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată către Serviciul Marketing, Bd. Magheru 32-36, Sector 1, București, Telefon/Fax: (40-21) 316 52 72 / (40-21) 316 57 66, e-mail office@peterexpress.ro. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției. Datele dumneavoastră nu vor fi transferate în străinătate.

Dacă unele dintre datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informați cât mai curând posibil.

Cookies

Pentru a îmbunătăți continuu experiența clienților noștri, site-ul nostru folosește cookie-uri, al căror scop este de a ne semnala vizita dumneavoastră pe site. Aceste cookie-uri aparținând unei terțe părți, ne ajută pentru o mai bună targetare a publicității, pentru a distribui reclame cât mai relevante, în funcție de interesele dvs. pe site-ul nostru. Aceste cookie-uri sunt anonime, ele stocheaza informații despre conținutul vizualizat, nu despre utilizatori. De asemenea, setăm cookie-uri anonime și prin alte site-uri pe care avem publicitate. Primindu-le, astfel, noi le putem folosi pentru a vă recunoaște ca vizitator al acelui site, dacă ulterior veți vizita site-ul nostru, vă vom putea livra publicitatea bazată pe această informație. În conformitate cu politica de confidențialitate oferită de Google, vă puteti seta preferințele, în legatură cu acest serviciu, aici: https://www.google.com/settings/ads/anonymous

Notă

(*) orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziție poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (prelucrări efectuate de serviciile financiare și fiscale, de poliție, justiție, securitate socială). Prin urmare, această mențiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu; orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit și fără nicio justificare, la prelucrările datelor sale personale în scopuri de marketing direct.